Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aardschok.com

De voorwaarden zijn van toepassing op aardschok.com. Aardschok.com is een initiatief van Aardschok b.v.. Aardschok b.v. is de uitgeverij van het internationaal rock en metal magazine Aardschok. Aardschok b.v. is gevestigd aan de Wilhelminalaan 22, 5691 AZ te Son en Breugel, Nederland. Aardschok b.v. is ingeschreven bij de KvK onder nummer 17058105. BTW nr: NL805865871B01.
De klantenservice van Aardschok b.v. is bereikbaar via telefoon nummer +31 (0)499 – 474 025 of via service@aardschok.com.

 

Artikel 2: Aantal edities

Het blad Aardschok verschijnt 10 keer per kalenderjaar.

 

Artikel 3: Afsluiten van een abonnement

Een abonnement kan worden afgesloten met de bon uit het blad of door de gevraagde gegevens in te vullen op het bestelformulier op aardschok.com en de gegevens te verzenden. Een abonnement is pas afgesloten als de betaling voor het abonnement is ontvangen door Aardschok b.v..

 

Artikel 4: Duur van een abonnement

De duur van een abonnement geldt voor één jaar (10 edities), ingaande bij de eerstvolgende editie die verschijnt na afsluiten van het abonnement. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd.

 

Artikel 5: Bevestiging order

De bevestiging van het afsluiten van een abonnement geschiedt door Aardschok b.v. via e-mail, indien een e-mailadres is opgegeven. Tevens wordt op het scherm een bevestiging getoond na het aangaan van een abonnement. Het strekt tot de aanbeveling deze uit te printen.

 

Artikel 6: Betaling abonnementsgeld

Wordt het abonnemen via de bon uit het blad afgesloten, dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op één van de daar aangegeven bankrekeningnummers. Indien het abonnement op aardschok.com wordt afgesloten kan voor de betaling worden gekozen uit de op dat moment beschikbare betaalmethodes.

 

Artikel 7: Levertijd en bezorging

De standaardlevertijden bedragen: 2-5 werkdagen (huidige jaargang) binnen Nederland en België. Aardschok b.v. besteedt de levering en bezorging uit aan PostNL en/of BPost en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor overschrijding van de levertijden.

Als binnen 30 dagen niet geleverd wordt dan heeft de klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Welkomstgeschenk

Bij het afsluiten van een abonnement waarbij de nieuwe abonnee tenminste 12 maanden geen abonnee is geweest, kan worden gekozen uit één van de op dat moment beschikbare welkomstgeschenken of een éénmalige korting.

 

Artikel 9: Adreswijzigingen abonnementen

Adreswijzigingen dienen te worden doorgeven aan de klantenservice van Aardschok b.v..

 

Artikel 10: Wijzigen abonnementsprijs

Aardschok b.v. behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen te wijzigen. Deze prijsverhoging gaat in wanneer een vervolgabonnement wordt afgesloten.

 

Artikel 11: Opzeggen abonnement

Als na de abonnementsperiode geen verlenging wordt aangegaan eindigt het abonnement automatisch. Bij tussentijdse opzeggingen vindt geen restitutie plaats van het betaalde abonnementsgeld.

 

Artikel 12: Herroepingsrecht

Levering van tijdschriften vormen een uitzondering op het herroepingsrecht van tenminste zeven dagen conform de wet Kopen op Afstand. Aardschok.com behoudt zich op basis van deze wet het recht voor niet in te gaan op beroepingen op het herroepingsrecht voor eenmaal afgesloten abonnementen.

 

Artikel 13: Klachten

Klachten over Aardschok b.v. of aardschok.com dienen schriftelijk (per post) of per mail gemeld te worden. De klacht wordt binnen dertig dagen behandeld.

 

Artikel 14: Privacy Statement / Wet bescherming Persoonsgegevens

De wijze waarop Aardschok b.v. omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Aardschok b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Aardschok b.v. ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Aardschok b.v.. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

 

Artikel 16: Wijzigen voorwaarden

Deze voorwaarden van Aardschok b.v. kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien je na een wijziging de voorwaarden van Aardschok b.v. gebruikt, aanvaardt je de (gewijzigde) voorwaarden.

1 Reactie

  1. Hallo, geweldige uitgave weer deze maand! Mooi artikel over de klassieke live (lp)platen van de grote bands uit het begin. Blijf lekker doorgaan zo. Een paar suggesties voor het volgende artikel over Live klassiekers: Saxon – The Eagle Has Landed (1), Motorhead – No Sleep Till Hammersmith, Loudness – Live Loud Alive, Thin Lizzy – Live And Dangerous, Iron Maiden – Live After Death, (misschien) Black Sabbath – Live Evil & MSG – Live At Budokan.

Laat een reactie achter