De Aardschok in Mei 2000

In de Aardschok van Mei 2000 lees je alles over:
IRON MAIDEN, JOHN NORUM, PANTERA, SPIRITUAL BEGGARS, Black Label SOCIETY, HENRY ROLLINS, SHELTER, THE SINS OF THY BELOVED, VADER


IRON MAIDEN

BRAVE NEW ALBUM


Volgens de Maiden-klok is het twee minuten vóórhet uur der waarheid. Nog zes weken en dan zal de veelbesprokennieuwe Maiden-CD ‘Brave New World’ zijn weg gaan vinden naar miljoenengrijpgrage klauwen. Tot die releasedatum (29 mei) zorgt de bander met een angstaanjagende precisie voor dat niets van de nieuweCD uitlekt naar buiten, naar het internet. Aardschok had echterhet voorrecht om alvast veertig procent van de nieuwe Maiden tekomen beluisteren en tevens te praten met Maiden’s oervader SteveHarris en gitarist Janick Gers.


JOHN NORUM

"MUZIEK ZIT IN MIJN BLOED. IK HEB ER NOG STEEDS LOL IN."


Het was in 1986 dat gitarist John Norum, na de hitnotering "TheFinal Countdown", opstapte bij Europe. "Ik was die ellendemet onze geldrovende manager en de ego-problemen van enkele bandledengewoon zat", herinnert de gitarist zich. Inmiddels is Norumvier studio-albums (‘Total Control’ (1987), ‘Face The Truth’ (1992),’Another Destination’ (1995) ‘Worlds Away’ (1997)) en een officiëlelive-registratie (‘Face It Live’ (1997)) verder, speelde hij meeop talloze tribute-albums (o.a. Deep Purple, Thin Lizzy en AceFrehley), werkte samen met Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath),nam met Dokken ‘Up From Ashes’ (1990) op en vergezelde Don Dokkenmeerdere malen op tournee. De praatlustige en zeer sympathiekeJohn Norum is erg in zijn nopjes als ik vertel dat zijn nieuwealbum ‘Slipped Into Tomorrow’ lovend is gerecenseerd en op nummerdrie in onze soundcheck staat. Hij ziet het na achttien jaar muzikantzijn nog steeds helemaal zitten en babbelt vervolgens graag overzijn nieuwe album, en natuurlijk over de hereniging met Europeop oudejaarsavond.


PANTERA

HET WIEL OPNIEUW UITGEVONDEN


Er was een tijd dat Pantera niet van de voorpagina’s weg teslaan was. Ongelukkige uitspraken tijdens concerten en interviews,de bijna fatale overdosis van zanger Phil Anselmo en tumultueusverlopende tournees zorgden voor veel gratis publiciteit. De laatstepaar jaar werd het op alle fronten wat rustiger rond het kwartetuit Texas. Een live-CD, ‘Official Live: 101 Proof’ uit 1997, eneen optreden op Dynamo Open Air in 1998 waren de laatste tekenenvan leven van Pantera. Die periode van stilte werd eind maartafgesloten met het uitkomen van het nieuwe, vertrouwd klinkendestudio-album ‘Reinventing The Steel’.


SPIRITUAL BEGGARS


Het Guinness Book Of Records zal hij er niet mee halen, maarhet blijft toch een hele prestatie dat Mike Amott deze maand voorde tweede keer binnen één jaar in de hoogste regionenvan onze Soundcheck eindigt. Schitterde de Zweedse gitarist injuli 1999 nog op de Arch Enemy-CD ‘Burning Bridges’, deze maandlevert Amott met zijn ‘seventies’-project Spiritual Beggars eenzo mogelijk nog beter album af. Nadat Spiritual Beggars zich ophet vorige album ‘Mantra III’ al duidelijk wist te onderscheidenvan het grijze legioen aan stoner rockbands, is de muzikale metamorfoseop ‘Ad Astra’ pas echt compleet. De trage, logge Sabbath-riffszijn op deze nieuwste CD definitief afgezworen en hebben plaatsgemaakt voor een intensere, meer zanggerichte benadering. Anderbelangrijk verschil met voorgaande albums, is de prominente plaatsdie de Hammond van de inmiddels tot vast bandlid gepromoveerdetoetsenist Per Wiberg binnen de mix heeft gekregen.


Black Label SOCIETY


Spectaculair gitaarspel, een wilde podium-act en goede muzikaleschrijfcapaciteiten. Een drietal eigenschappen waaraan een OzzyOsbourne-gitarist toch minimaal dient te voldoen. In het gevalvan Zakk Wylde mogen we hier, sinds de langverwachte Black Sabbath-reünieeen feit werd, ook gerust de woorden ‘geduldig’ en ‘flexibel’aan toevoegen. Nu is Zakk gelukkig niet het type muzikant datlijdzaam op de reservebank gaat zitten wachten, totdat de legendarische’madman’ hem weer eens nodig heeft. Integendeel, de gitarist richtal voor Osbourne’s succesvolle ‘Ozzmosis’-album (1995) zijn eigenband Pride & Glory op, laat Ozzy’s ‘Retirement Sucks’-toervrijwillig aan zijn neus voorbijgaan, maakt in 1996 onder zijneigen naam een verrassend akoestisch album, werkt kort samen metenkele Guns N’ Roses-leden en heeft zich de laatste jaren vooralop zijn Black Label Society-project gestort. Deze maand verschijntvan die band onder de titel ‘Stronger Than Death’ een tweede CD.Een album dat dankzij de vele ‘harmonics’ in het gitaarwerk nogaltijd erg als Zakk Wylde klinkt, maar met zijn laaggestemde gitaren,duistere sfeer, kritische teksten en Ozzy-achtige vocalen ookduidelijke Sabbathiaanse invloeden laat horen. Heeft de Amerikaansegitarist zo langzamerhand dan toch heimwee naar zijn oude jobgekregen? Kan hij zo slecht zonder zijn dolgedraaide werkgever,dat hij hem intussen maar zelf is gaan imiteren? Of komen op ditzwaarmoedige, persoonlijke album gewoon pas voor het eerst zijnware muzikale roots bovendrijven? Zakk Wylde heeft de antwoordenen neemt ook direct maar het gesprek over.


HENRY ROLLINS

TREKT OPNIEUW TEN STRIJDE


Twee jaar geleden had de ogenschijnlijk zo onverwoestbare HenryRollins er opeens genoeg van. De chemie tussen de zanger en zijnband was verdwenen. Het enorme succes van lichtgewicht gitaarbandsmaakte hem extra moedeloos. Juist op het moment dat Rollins dehanddoek in de ring wilde gooien, stuitte hij op nieuwe muzikantenen realiseerde hij zich dat hij in dit muzikale klimaat juistmeer dan ooit nodig is. "Als ik geen alternatief bied vooral die poppy troep, wie dan wel?" Onlangs verscheen de nieuweCD ‘Get Some Go Again’ van uitgever, platenbaas, acteur, zanger,verzamelaar, presentator en body builder, kortom: duizendpootHenry Rollins.


SHELTER

HET LAATSTE WAPENFEIT?


Na het uiteenvallen van de legendarische band Youth Of Today gaatzanger Ray Cappo op reis naar het verre oosten, op zoek naar watspiritualiteit. Gitarist Porcell start een eigen label en speeltwat deuntjes mee in diverse hardcorebands. Ray Cappo komt in 1989terug in New York. Al snel begint hij samen met Porcell weer muziekte schrijven. Hij treedt toe tot het Krishna-geloof en even laterwordt de band Shelter opgericht. Melodieuzer als Youth Of Today,maar nog steeds beïnvloed door de pure hardcore, worden albumsals ‘Perfection Of Desire’ (1990), de EP ‘Quest For Desire’ (1992)en ‘Attaining The Supreme’ (1993) gemaakt. De Krishna-band Shelterheeft een vaste plaats veroverd, ondanks de extreme uitstralingvan de band.


THE SINS OF THY BELOVED

Brutaler, agressiever en volwassener


Met het debuut ‘Lake Of Sorrow’ oogstte het Noorse The Sins OfThy Beloved behoorlijk wat succes in de gothic metalwereld. Opvolger’Perpetual Desolation’ zal dit succes alleen maar voortzetten.Het album ligt in de lijn van ‘Lake Of Sorrow’, maar klinkt volwassener,krachtiger en kent vooral een sterkere productie. Aan de telefoonheb ik bassist/oprichter/tekstschrijver Ola Aarrestad. Met eenspraakwaterval hebben we geenszins van doen, maar Aardschok weetgenoeg informatie uit de bassist te trekken om toch nog een degelijkinterview in elkaar te draaien.


VADER


Ik wilde voor dit interview een compleet andere aanpak uitproberen.Dat eeuwige vraag en antwoord spelletje gaat immers op den duurvervelen en bovendien had ik Peter van Vader nog niet zolang geledenin Polen gesproken tijdens mijn studio-report. Eén vande ideeën was om helemaal niets te vragen en met hem gewoonalle nummers van de nieuwe CD ‘Litany’ af te lopen. In het CD-boekjezijn alle nummers voorzien van een kort voorwoord. Het leek mijwel interessant om hem dat uitgebreid te laten toelichten. VolgensPeter zou dat teveel tijd gaan kosten en alle fantasie van defans wegnemen. Alleen al het gesprek over de interviewmethodekostte Aardschok de helft van de toebedeelde dertig minuten. Slimplan van mij dus Ik had nog een ander idee, maar de discussiedaarover zou waarschijnlijk de overige vijftien minuten in beslagnemen en dan was deze pagina er of niet geweest of had hij volgestaanmet discussies over de voor- en nadelen van interviewtechnieken.En daar heb je andere bladen voor, geloof ik. Met de niet gebruiktestukken van mijn interview in Polen en een beperkt aantal noodvragenals back-up is er toch nog iets aardigs uitgerold. Allereerstpraten we natuurlijk over de nieuwe CD ‘Litany’.