De Aardschok in Juni 2000

In de Aardschok van Juni 2000 lees je alles over:
IRON MAIDEN, IMMORTAL, AYREON, MADBALL, MICHAEL SCHENKER, AFTER FOREVER, IGNITE, ETERNAL TEARS OF SORROW


IRON MAIDEN

DAPPER OP WEG NAAR DYNAMO


Precies één week na het verschijnen van deze nieuweAardschok ligt ook het nieuwe Iron Maiden-album ‘Brave New World’in de winkels. In de vorige Aardschok heb je, middels het interviewvan collega Ron van Hal met de heer Steve Harris, al het een enander kunnen lezen over deze nieuwe plaat. Op hetzelfde momenthad ondergetekende een prettig gesprek met snarenplukker JanickGers.


IMMORTAL


De tijden van ‘Pure Holocaust’ en ‘Battles In The North’ liggeninmiddels ver achter ons. Hoewel die platen onbetwistbaar behorentot de meest invloedrijke releases van deze Noorse black metalgoden,is Immortal sinds het vorige album ‘At The Heart Of Winter’ uitgegroeidtot één van de grootste bands in het genre. Methet knallende ‘Damned In Black’ zal de ster van deze band alleennog maar verder rijzen. Met een nog vettere productie, meer power,nog meer uitgebalanceerd songmateriaal en muzikaal vakmanschapkan niemand in de black metalsector nog om deze band heen. Envolgens Abbath is ‘Damned In Black’ zeker nog niet te betitelenals het hoogst haalbare, want de toekomst heeft er voor Immortalnog nooit zo goed uitgezien.


AYREON

UNIVERSAL MIGRATOR (DEEL 1)


Is het de fantasy/sciencefiction-specialist Arjen Anthony Lucassengelukt om zijn meesterlijke dubbel-CD ‘Into The Electric Castle'(1998) te overtreffen? Aardschok grijpt de gelegenheid met beidehanden aan om als eerste het bijzondere tweedelige sciencefiction-verhaal’Universal Migrator’ te mogen beluisteren. Wanneer ik Arjen opzoekin zijn landelijk gelegen woning heeft hij krap acht uur geledende laatste hand gelegd aan het masteringsproces. De man bruistvan enthousiasme. Geen wonder, want Lucassen brengt in éénklap twee afzonderlijke CD’s uit: het sferische ‘Universal MigratorPart 1: The Dream Sequencer’ (zeventig minuten) en de keihardeheavy metalplaat ‘Universal Migrator Part II: Flight Of The Migrator'(vijfenzestig minuten). En als je bovendien namen zoals BruceDickinson (Iron Maiden), Gary Wehrkamp (Shadow Gallery) en NeilMorse (Spock’s Beard) hebt weten te strikken, dan is het woordapetrots nog een bescheiden uitdrukking. Ik sta natuurlijk tepopelen van ongeduld, maar Arjen vindt het belangrijk om eerstde grote lijnen van het verhaal te schetsen. Daarna komt pas demuziek. Overtuigd van het idee neem ik plaats in zijn ‘ElectricCastle’ studio, een kleine behuizing die vol staat met opname-apparatuuren oude, analoge synthesizers. Met een kleurenprint van de alleszeggendehoesontwerpen, de sfeervolle CD-boekjes en de teksten voor mijnneus, beleef ik het spannende avontuur.


MADBALL

GEEN PUNK, GEEN METALCORE, MAAR NYHC


In 1998 verscheen het derde studio-album ‘Look My Way’. De deceptiebij de trouwe Madball-liefhebber was groot. Ook ondergetekendewas zeer teleurgesteld. Juist daarom is het nieuwe album ‘HoldIt Down’ zo belangrijk voor de Madball-aanhanger. Maar we kunnenopgelucht adem halen, want ‘Hold It Down’ is weer een echte Madball-CDgeworden.


MICHAEL SCHENKER

DE GITAAR VERTELT HET VERHAAL


Een samenwerking met platenbaas Mike Varney resulteerde voor meniggitarist in een succesvolle carrière. Michael Schenkerdeed het precies andersom en dook pas na een muzikale loopbaanvan zo’n vijfentwintig jaar voor het eerst met de Amerikaansegitaargoeroe de studio in. Nadat het eerste resultaat van de samenwerking,de CD ‘The Unforgiven’ (1999), vooral nog een degelijke Schenker-plaatwas, levert de Duitse gitarist met ‘Adventures Of The Imagination’een verrassend, dromerig instrumentaal gitaaralbum af. Binnenenkele maanden ziet onder de titel ‘Michael Schenker 2000’ bovendieneen tweede ‘electric instrumental’-album het levenslicht. Aardschokbelde naar Phoenix, Arizona om te informeren waar Michael’s plotselingeafkeer van zangers vandaan komt.


AFTER FOREVER

JONG TALENT UIT EIGEN LAND


Ik heb in mijn leven al heel wat oefenruimtes langs zien komen.Van boerenstallen tot luxe studio’s. Geheel nieuw voor mij wasde oefenruimte van After Forever. Je zult het niet geloven, maardeze bevindt zich onder de woonkamer van de opa en oma (die nietdoof zijn) van een van de bandleden. Deze jonge band heeft indit hol het hemelse debuut ‘Prison Of Desire’ gefabriceerd. Zoudenhet de goede zorgen van opa en oma (wafels en negerzoenen) geweestzijn die tot deze verrassende plaat geleid hebben? Tijdens eenoefensessie staat After Forever Aardschok graag te woord.


IGNITE

EEN NIEUW MEESTERWERK


Na een uiterst succesvol optreden op Dynamo Open Air in 1997 wordende jaren 1998 en 1999 door Ignite gebruikt om nummers te schrijvenen te zoeken naar een professioneel platenlabel. Nu komt dan eindelijkhet langverwachte album ‘A Place Called Home’ uit, een CD dieik nu al een klassieker durf te noemen. Met name zanger Zoli vervulteen perfecte rol. Ignite klinkt toegankelijker dan ooit. Zoliheeft veel vertrouwen in de toekomst en komt zoals altijd metspraakmakende teksten.


ETERNAL TEARS OF SORROW

oorverdovende schoonheid

Totaal overdonderd werd ik door het derde album ‘Chaotic Beauty’van het Finse Eternal Tears Of Sorrow. En nog steeds weet ditalbum mij elke dag weer te verbazen. Heerlijke melodieuze deathmetalsongs, overspoelt met invloeden uit de black- en gothic metal.Met de twee eerste albums bleef het succes voor de band achterwege,maar met ‘Chaotic Beauty’ zal het gezelschap zeker een groot aantalmetalharten gaan veroveren. Zanger/bassist Altti Veteläinen staat Aardschok graag te woord.